Sundhed, udvikling og læring - Professionelle perspektiver på børn og unges sundhed

Af: Uffe Juul Jensen, Bente Jensen, Bjarne Bruun Jensen, Bente Klarlund Pedersen, Mia Herskind, Anders Szczepanski, Peter Paludan, Lotte Bælum, Niels Sandø, Anne Riis Jensen, Karsten Sørensen, Jørgen Balslev Hansen, Tina Kolding, Grethe Sandholm, Hanne Værum Sørensen, Helle Thorup Schmidt, Mette Toftegaard Rasmussen, Søren Møller, Jan Milandt, Børge Koch (redaktør), Käte Akselsen (redaktør)

Læseprøve

Beskrivelse

Sundheden er til debat. I Danmark og det øvrige Norden forskes der inden for flere felter i at afdække de fysiske og mentale sundheds- og risikofaktorer. Denne nye antologi præsenterer i det lys forskellige professionelle perspektiver på børn og unges sundhed.Med hvad er sundhed i det hele taget? Og hvordan kan sundhed forstås i et nutidigt lys? Fra officiel side fokuseres der meget på det fysiske aktivitetsniveau som det bedste middel til at bevare eller forbedre sundhedstilstanden. Samtidig forskes der også en hel del i bevægelsens betydning for læring, der ellers traditionelt er blevet anset som et kognitivt anliggende i skolernes praksis.Det er redaktørernes håb, at bogen kan inspirere til ændring og udvikling af praksis - bl.a. institutionel praksis, læringspraksis og praksis i fritidssektoren.Bogens forfattere repræsenterer tilsammen forskningsområdet, professionsområderne og praksisfeltet omkring børn og unge.Bidragsyderne er ikke udvalgt ud fra en overordnet fælles teoretisk enighed mellem dem, men ud fra, at de hver især har en specifik faglig forståelse, der er væsentlig for helheden. Potentialet ved de forskellige faglige forståelser er, at de tilsammen udvider grundlaget for helhedsorienterede og koordinerede overvejelser og praksistiltag - på tværs af institutionelle grænser.Bogen henvender sig til alle med interesse for børn og unges sundhed.

Yderligere informationer

 • E-bog

 • PDF

  PDF

 • DRM-beskyttet

  DRM-beskyttet

 • 321

 • Billesø og Baltzer

 • 9788778422224

 • 01-01-2007

 • Uddannelse. Pædagogik