Samfund, Skole og Historieundervisning - 1770'erne til 1970'er

Af: Vagn Oluf Nielsen

Læseprøve

Beskrivelse

Denne bog henvender sig først og fremmest til lærerstuderende, undervisere og forskere inden for uddannelsessektoren, men også til uddannelsesplanlæggere, skolepolitikere og andre, der interesserer sig for, hvordan historieundervisningen i folkeskolen har udviklet sig gennem tiden, set i lyset af samfundsudviklingen og den deraf følgende udvikling i den danske folkeskole.
Ved sin død i 2008 efterlod Vagn Oluf Nielsen sig et næsten færdigt manuskript til denne bog. Ved gode venner og kyndige historikeres hjælp er bogen nu blevet en realitet.
Gennem hele sit virke som lektor i historie ved Danmarks Lærerhøjskole har Vagn Oluf Nielsen såvel i sin undervisning som i sin forskning arbejdet med historieundervisningens historie. Ved sin pensionering i 2000 tog han fat på at ned- og sammenskrive dette arbejde. Som dybt engageret i samfunds- og uddannelsesspørgsmål blev det naturligt for ham at udvide projektet til at hedde Samfund, skole og historieundervisning 1770’erne – 1970’erne.

Yderligere informationer