Skolens rummelighed, 2. udgave- intelligenser, undervisning og læring

Af: Mogens Hansen

Læseprøve

Beskrivelse

Skolens rummelighed består af artikler, der over en længere årrække er publiceret i forskellige fagblade. Hver artikel stiller med sin synsvinkel det spørgsmål til skolen, om den nu også har tænkt sig at varetage undervisningen for alle børn. Hvordan behand­ler skolen de børn, der har svært ved at lære eller svært ved at begå sig? Er skolens bænk så bred, at der er plads til alle, eller bliver nogle børn skub­bet ned af den og ud af fællesskabet?Der peges på en række nødvendige forandringer. Det kræver imidlertid hverken en ny skolelov, nye lærere eller helt andre fysiske rammer for skolens virksomhed. Lærere, forældre og de lokale skolemyndigheder kan (bare) beslutte, at skolens indhold kommer til at omfatte en stor bredde af udfordringer og krav. En bredde, hvor arbej­det med læsning og matematik følges ad med brugen af krop, sanser og følelser, og med stor vægtning på skolearbejde og faglig læring i det sociale fælles­skab.Mogens Hansen, f. 1936. Lærer, har undervist i folkeskolen og åndssvageforsorgen. Cand.pæd.psych. og ledende skolepsykolog 1968-98. Adjungeret professor, Danmarks pædagogiske Universitet. Han er i øvrigt forfatter til adskillige bøger om skole og undervisning.Forlagsserien om mesterstykkerIdeen er at lade fremtrædende danske og udenlandske forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab udvælge 3-8 artikler, som med rette kan kaldes mesterstykker, og som har haft afgørende indflydelse på et områdes udvikling eller lign. Herudover skriver forfatteren en indledende artikel, som begrunder valget og sætter artiklerne ind i en kontekst i forbindelse med forfatterens eget og andres arbejde.Den trykte bog hos forlaget.

Yderligere informationer

 • E-bog

 • PDF

  PDF

 • DRM-beskyttet

  DRM-beskyttet

 • 129

 • Billesø og Baltzer

 • 9788778422217

 • 01-01-2007

 • Psykologi