Relationer i psykologien

Af: Tom Ritchie, Claus Kragh-Müller, Julie Raunstrup Riis-Hansen, Grethe Kragh-Müller, Preben Bertelsen, Inger Glavind Bo, Flemming Andersen, Allan Holmgren, Jo Krøjer, Bent Ølgaard, Dion Sommer, Stig Broström, Ole V. Rasmussen, Tom Ritchie (redaktør)

Læseprøve

Beskrivelse

I denne antologi ser en række fremtrædende psykologer og pædagoger på relationens rolle i psykologien. De forskellige teorier er opdelt i tre grupper: udviklingspsykologien, sprog og kommunikation samt kultur og samfund. I forordet skriver redaktøren, Tom Ritchie, at man ved at fokusere på relationer, kommer ind på selve nerven i det pædagogiske arbejde.
Der har i de senere år været en stigende interesse for relationer eller relationstænkning i pædagogiske sammenhænge. Der er et bredt udbud af kurser, efteruddannelser og publikationer, hvis omdrejningspunkt er den relationelle tilgang til praksis. På baggrund heraf er det aktuelt at spørge, om der tale om et forbigående modefænomen, eller om relationstænkning rummer en substans, der berettiger interessen. Det spørgsmål forsøger antologien at afklare.
De traditionelle bånd til de gamle fællesskaber som kirken, familien, lokalsamfundet, de sociale klasser m.m. er erstattet med en tiltagende individualistisk orientering til tilværelsen. I denne individualiseringstendens sættes den enkeltes identitet og selvrealisering i centrum, og dermed opstår der en interesse for de relationelle sammenhænge, hvori individet indgår. Relationerne bliver mere synlige.
Antologien kan læses af alle med interesse for psykologi, herunder studerende på pædagog- og lærerseminarier samt efteruddannelsesforløb på CVU.
Antologien er redigeret af Tom Ritchie, pædagogisk konsulent og seminarielærer ved Københavns Dag- og Aftenseminarium. Ritchie har også redigeret: Relationer i teori og praksis og Relationer i skolen.

Yderligere informationer

 • E-bog

 • EPUB (Reflowable)

  EPUB (Reflowable)

 • Vandmærket

  Vandmærket

 • Billesø og Baltzer

 • 9788778423764

 • 05-01-2016

 • Psykologi, Uddannelse. Pædagogik