Danmarks fyrtårne og fyrskibe - Beskrivelse og historie fra 1560 til i dag

Af: Ove Hermansen

Læseprøve

Beskrivelse

Forord
Hvem har ikke stået ved stranden en mørk sensommeraften og set ud over havet, hvor et lysfyr blinker i det fjerne, og derpå fået lyst til at vide noget mere om, hvad det er, som blinker så trofast og vedholdende. Ligeså har sø folk, fiskere og lystsejlere nydt godt af disse lysfyr på deres vej over havet. Mange af disse må sidenhen have følt lyst til selv at tage det pågældende fyr nøjere i øjesyn. Helst ved et besøg på selve stedet for derfra at betages af udsigten over havet og dets skibe, sådan som denne kun tager sig ud oppe fra et fyrtårns top. Da dette ikke altid vil være muligt, vil denne bog i det mindste kunne være en erstatning for et sådant besøg.
Mange turister på sommerferie i vort land benytter ofte fyrtårnene som et forfriskende stop på en tur, og i hvert fald nogle vil da, efter at have nydt udsigten deroppefra, stå tilbage med en række spørgsmål om det pågældende fyrs historie og tekniske data.
Nærværende bog er tænkt som en løsning på de her nævnte mangler, idet den rummer detaljerede oplysninger om de 170 mest interessante lysfyr i Danmark. Det vil dog for de fleste kun være muligt at besøge ca. 120 af disse, med mindre man da selv ejer en passende stor båd, eller man vil acceptere at udholde barske sø rejser med diverse små postbåde, hvis afgangstider som oftest kun er kendt af og forbeholdt de lokale beboere.
Endelig kan man også anvende bogen til at planlægge en helt igennem usædvanlig og anderledes tur gennem Danmark for at besøge de store fyrtårne og de mange dejlige, små fyr, som alle er anbragt på de smukkeste lokaliteter og netop der, hvor der er den kønneste udsigt over hav og fjord. Så hvorfor ikke begynde at samle på herlige udsigter?
Min hustru, min labrador og jeg selv anvendte for nogle år siden fire sensommeruger til at foretage netop sådan en danmarkstur, men måtte forinden indhente en række nødvendige oplysninger fra Farvandsvæsenet, Skov- og Naturstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen og frem for alt, når vi nåede ud i lokalområdet, hos de flinke beboere på den pågældende egn. Dette vil brugerne af denne bog således blive sparet for.
Takket være alle disse oplysninger fik vi uden større besvær og på mindre end en måned (i bil) besøgt mere end 120 af disse lyskilder samt 10 fhv. fyrskibe. Hver gang modtog vi som belønning den herligste udsigt efter en passende gåtur ud til fyret fra en som oftest ikke alt for fjern parkeringsplads. Den korteste spadseretur var på 50 m, medens de længste i et par tilfælde sneg sig op på i alt 12 km - og det er de sidstnævnte ture, som vi mindes med størst glæde. Som nogen af de sidste nåede vi at mø de adskillige af de trofaste fyrpassere, inden automatiseringen af vore fyrtårne desværre overflødiggjorde disse
Må jeg her til sidst benytte lejligheden til at takke min hustru, Bente, for hendes tillid til ideens udførelse samt hendes aldrig svigtende lyst til også at se det næste fyrtårn på vor lange vej gennem Danmark, hvor jeg til stadighed kunne stole på hendes navigation ad små bi- og grusveje, udelukkende baseret på en vellykket tydning af kortbogen “ Danmark 1:100.000”, hvor mange af fyrene heldigvis allerede var afsat i forvejen.

Indholdsfortegnelse
Forord
Praktisk orientering om indhold
Det danske Fyr- og Farvandsvæsens historie
Fyr i Nordjylland og nordlige Kattegat
Fyr i Vestjylland
Fyr i Østjylland og nærliggende øer
Fyr i Sydjylland
Fyr på Fyn og nærliggende øer
Fyr på Sjælland og omliggende øer
Fyr på Lolland, Falster og Møn
Fyr på Bornholm og i Skåne
De danske fyrskibes historie.
De 25 fyrskibes skæbne
Fyr- og Farvandsvæsenets øvrige fartøjer siden 1845
Kan og skal de danske fyrtårne bevares?
Definition af bogens fagudtryk
Anvendt eller anbefalet litteratur
Forfatterens tak
Register over 225 danske og skånske fyr
Register over fyrskibe og andre fartøjer

Forfatteren, Ove Hermansen, der i øvrigt er inkarneret landkrabbe, har selv besøgt næsten samtlige fyr og har til denne nye udgave fået bistand af fotograferne Jan Lundstrøm og Allan Støvring-Nielsen, hvis mange nye billeder liver op. Hermansen var først flyveleder i 30 år i Københavns Lufthavn, blev derefter forfatter og oversætter. Han er desuden en alsidig bidragyder til Den store danske Encyklopædi samt en flittigt benyttet foredragsholder.

Yderligere informationer